Blog

Efekt ikea

13. 03. 2021 | Zanimivosti

Že leta 2011 so na Harvard Business School naredili zanimivo raziskavo, katere cilj je bil preveriti, kakšne izdelke ljudje bolj cenijo in so zanje pripravljeni plačati več. Rezultat so poimenovali efekt Ikee. Preverite zakaj?

Prva raziskava je vključevala 660 uporabnikov. Ponovili so jo večkrat in vsakič prišli do podobnih rezultatov.

Anketiranci so dobili tri naloge.

Prva naloga je bila, da so morali iz delno sestavljenih elementov brez načrta dokončati pohištvo. Glavni problem je bil, da anketiranci niso dobili načrta, tudi vedeli niso, kaj sestavljajo in kakšen je cilj. K tako dobljenim kosom pohištva so dodali še originalen kos in potem so anketiranci morali ovrednotiti izdelke drugih (za svojega niso mogli glasovati).

Izkazalo se je, da je prav vso pohištvo drugih anketirancev ocenjeno veliko bolje, kot pohištvo, ki je bilo sestavljeno po načrtu. Razkorak je bil zelo očiten.

V drugi nalogi so morali anketiranci s tehniko origamijev sestaviti znano skulpturo. To isto je naredil tudi strokovnjak za origamije. Razlika s prvo nalogo je ta, da to anketiranci tukaj vedeli, kaj morajo narediti.

Tudi tu so po opravljeni nalogi morali anketiranci ovrednotiti izdelke in tu je bil izdelek profesionalca najvišje ocenjen, izdelki drugih pa so bili ocenjeni višje, kot bi izdelek stal v trgovini. Tu se je pokazalo, da ljudje, ko so v izdelek tudi sami vpleteni, vedno koliko truda je bilo potrebno za izdelavo in to cenijo.

V tretjem poskusu je šlo za primerjavo kosov pohištva, ki jih je bilo potrebno v celoti sestaviti, s kosi, ki so bili delno sestavljeni.

Ta rezultat je najbolj presenetljiv. Namreč: pohištvo, ki so jo morali anketiranci sami sestaviti, je bilo z naskokom višje ocenjeno, kot tisto, kjer so anketiranci vložili manj truda in dela.

Ko so raziskovalci kasneje analizirali rezultate, so bili presenečeni nad izrazito jasnimi odgovori. Če morajo uporabniki vložiti nekaj lastne energije, tak izdelek bolj cenijo in višje vrednotijo, pri tem pa sploh ni pomembno, če je sestavljen napačno. Šteje samo vložen trud. Če izdelek namesto njih sestavi nekdo drug, je cena nižja. Precej nižja. Kadar pa imamo znan izdelek za katerega vemo, kakšne lastnosti mora imeti, potem se efekt Ikee v celoti razblini.

V vsakem primeru pa so izdelki za katere se je treba potruditi, v očeh potrošnikov vredni več.

ZVŠ